DRONES SCANNING/MAPPING

Zoekveld

Onze missie

“Door het inzetten van de laatste technologieën, innovatieve apparatuur en methodieken willen wij een goedkopere en snellere service mogelijk maken voor een breed aanbod van opmetingen!”

De afdeling ADM Tech biedt verschillende technieken aan om een BIM van de bestaande toestand op te maken. Een BIM is een Bouw Informatie Model (of Building Information Model). Hiervoor kunnen we verschillende formaten aanleveren (pointcloud-files, IFC, RVT,…).Met 3D-laserscanning kan een zeer accurate weergave worden gegeven van de ‘as-built’ situatie van gebouwen, installaties en processen. De opmeting van de bestaande toestand tijdens het bouwproces kan een enorme meerwaarde betekenen voor de onderhoudsfase van het gebouw. Denk maar aan de ligging van complexe wapening, kokers en leidingen in een niet toegankelijke plaats,… Uiteraard kunnen clash-detecties met nieuwe ontwerpen in een renovatieproces worden uitgevoerd. Ook met fotogrammetrie en UAV’s kunnen we een zeer hoge nauwkeurigheid garanderen voor bepaalde toepassingen zoals grondverzet, ontwerpprocessen, werfplannen en simulaties voor kranen, transport, waterafvoer,…

Ook onder deze afdeling vallen de UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) of "drones", luchtvaartuigen zonder piloot aan boord, die vanop afstand bestuurd worden. De UAV waar wij mee werken - de Aibot X6 - is het zeer geavanceerd toestel van de Duitse firma Aibotix, welke begin 2014 werd overgenomen door de Zweedse groep Hexagon, waaronder ook Leica ressorteert. De Aibot kan een payload tot 2kg meenemen en kan dus uitgerust worden met verschillende sensoren zoals een hoog-resolutiecamera, HD-videocamera, thermische camera en tal van andere. Onze UAV kan zowel ingezet worden voor inspecties van industriële structuren zoals windmolens, hoogspanningsmasten, zonnepanelen, als voor mappings. Mappings zijn landmeetkundige toepassingen die het werk van een landmeter kunnen vergemakkelijken, denk bijvoorbeeld aan volumebepalingen van zand, grind,..., het in kaart brengen van terreinen, het maken van 3D-modellen.Om een hoge nauwkeurigheid te bereiken worden door de landmeter GCP’s (grondcontrolepunten) ingemeten, deze worden nadien mee verwerkt met de foto’s. Het eindproduct van de fotogrammetrische software is een geo-gecorrigeerde foto of orthofoto waarop metingen kunnen worden verricht.

Voor de VOLUMEBEPALINGEN gaan we dmv een RPAS (Remotely Pilotes Aircraft System) of drone op een eenvoudige wijze het tijdrovende werk van de landmeter ter plaatse overnemen. Wij hanteren hierbij de volgende werkwijze.

Op kantoor wordt het meest effectieve vluchtplan opgemaakt, rekening houdend met de gewenste GSD (Ground Sample Distance) Op het terrein worden een aantal GCP (grond controle punten) uitgezet en opgemeten met rtk-gps. In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften worden er vluchten uitgevoerd boven het terrein op een hoogte van 50m. Tijdens deze vluchten worden er geo-gerefereerde foto’s (met gps-coördinaten) genomen met een verticale overlapping van 80% en een horizontale overlapping van 60%. Na een controle van de foto’s (scherpe foto’s, volledig terrein covering,...) ter plaatse, worden de foto’s op kantoor verder bewerkt met fotogrammetrische software. Door aan de foto’s de opgemeten GCP’s toe te voegen bekomen we een orthofoto, een foto waarop metingen kunnen word en uitgevoerd in programma’s zoals Pythagoras, Autocad, Vektorworks,...

De klant krijgt een rapport met hierin de opgemeten volumes, alsook een overzichtsfoto waarop de volumes duidelijk zijn op aangeduid.

Steeds meer gemeentes zien het nut in van het digitaliseren van hun BEGRAAFPLAATSEN. Wij hanteren hierbij de volgende werkwijze.

Op kantoor wordt het meest effectieve vluchtplan opgemaakt, rekening houdend met de gewenste GSD (Ground Sample Distance). Op het terrein worden 4 GCP (Grond Controle Punten) uitgezet en opgemeten met rtk-gps. In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften worden er vluchten uitgevoerd boven het terrein op een hoogte van 50m. Tijdens deze vluchten worden er geo-gerefereerde foto’s (met gps-coördinaten) genomen met een verticale overlapping van 80% en een horizontale overlapping van 60%. Na een controle van de foto’s (scherpe foto’s, volledig terrein covering,...) ter plaatse, worden de foto’s op kantoor verder bewerkt met fotogrammetrische software. Door aan de foto’s de opgemeten GCP’s toe te voegen bekomen we een orthofoto, een foto waarop metingen kunnen worden uitgevoerd in programma’s zoals Pythagoras, Autocad, Vektorworks,... Aan de orthofoto kunnen ook lagen worden toegevoegd die de organisatie van een begraafplaats vergemakkelijken bijv. database van de grafzerken, database voor het onderhoud van het groen,...

Voor ORTHOFOTO’s hanteren we de volgende werkwijze.

Op kantoor wordt het meest effectieve vluchtplan opgemaakt, rekening houdend met de gewenste GSD (Ground Sample Distance) Op het terrein worden 10 GCP (grond controle punten) uitgezet en opgemeten met rtk-gps. In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften worden er 2 vluchten uitgevoerd boven het terrein op een hoogte van 50m. Tijdens deze vluchten worden er geo-gerefereerde foto’s (met gps-coördinaten) genomen met een verticale overlapping van 80% en een horizontale overlapping van 60%. Na een controle van de foto’s (scherpe foto’s, volledig terrein covering,...) ter plaatse, worden de foto’s op kantoor verder bewerkt met fotogrammetrische software. Door aan de foto’s de opgemeten GCP’s toe te voegen bekomen we een orthofoto, een foto waarop metingen kunnen worden uitgevoerd in programma’s zoals Pythagoras, Autocad, Vektorworks,...

Een korte voorstelling van ADM Group

ADM Group is een multidisciplinair kantoor dat een brede waaier van services aanbiedt in de bouw- en vastgoedsector. Door een overkoepelende bedrijfsvoering van de verschillende pijlers Topo, Tech en Value is er een meerwaarde te creëren in alle opdrachten. Daarom hebben we het onderscheid gemaakt in deze 3 afzonderlijke afdelingen die onder de ADM Group vallen. Elke afdeling wordt telkens geleid door gespecialiseerde experten met de nodige ervaring in het vakjargon. Dankzij een klantgerichte filosofie benaderen we elke opdracht als een service op maat gemaakt voor onze klant. Vanwege het professionele maatwerk dat we leveren, hebben we de afgelopen jaren een groot aantal duurzame klantrelaties opgebouwd en succesvol bijgedragen aan de meest uiteenlopende projecten.

ADM Group is met haar gespecialiseerd team van experten en landmeters uw betrouwbare partner bij een waaier van opdrachten en diensten. Wij zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een jong, veelzijdig en dynamisch bedrijf. Zowel openbare diensten als private personen kunnen beroep op ons doen. Bovendien werken we nauw samen met notarissen, architecten, vastgoedkantoren, studieburelen, archeologische projectbureaus,… Door ons telkens innoverend op te stellen in de verschillende werkdomeinen, splitsen we elk deel op om u zo nog grondiger te kunnen ondersteunen.

Onze overkoepelende missie: “ADM Group levert de gevraagde dienst voor uw project in de kortst mogelijke tijd en met de vereiste kwaliteit, zonder de persoonlijke aanpak hierbij uit het oog te verliezen."